меню скрий менюто

Въведение Богородично – Ден на християнското семейство

Пречистият храм на спасителя, многоценният чертог и Дева,
свещеното съкровище на славата Божия,
днес се въвежда в дома Господен,
съпровождана от благодатта на Божествения Дух;
нея възпяват ангелите Божии: тази е небесното селение.

18.11.2019 | Писания |