меню скрий менюто

Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето достояние, дари победа на народа Си над врага
и запази с Твоя кръст наследието Си.

14.09.2018 | Писания |