меню скрий менюто

МИТРОПОЛИТ НАУМ ВРЪЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ И „ЕРГОТЕРАПИЯ“, РАЗРАБОТИЛИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РУСЕНСКАТА СВ. МИТРОПОЛИЯ И РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

През учебната 2016 – 2017 година в рамките на сключеното споразумение между Русенска св. митрополия и Русенски университет „Ангел Кънчев“ чрез специалност „Социални дейности“ и „Ерготерапия“ се осъществи неформално обучение за писане на проекти сред студенти (проект „Неформално обучение по писане и представяне на проекти“). Това обучение предостави възможност на младите хора, избрали да се реализират в сферата на социалните дейности и ерготерапията, да направят първите си стъпки в осъществяването на свои идеи чрез разработване на проекти. След приключването му, зам. ректора проф. д-р Юлияна Попова, ръководителя на професионално направление „Социални дейности“ доц. д-р Сашо Нунев, преподавателя по „Ерготерапия“ доц. д-р Петя Минчева, водещият обучението Огнян Узунов, студентите Марин Тодоров, Десислава Димитрова, Милена Тодорова, Елис Мехмедова, Елиз Арунова и Мариела Генова се срещнаха с Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум.

Срещата се проведе на 24 април 2017 година в приемния салон на Русенската св. митрополия, където митрополит Наум обсъди със студентите трудностите им при подготовката и явяването на изпити. След като ги изслуша, той сподели, че и при неговото следване нещата не са били много по-различни и разказа комични ситуации от тогава, с което спечели техните симпатии.

Проф. Попова изказа мнение, че инициатива е добра и трябва да търсим възможности за разширяването ѝ както чрез привличане на други специалности от университета, така и чрез нови дейности. Доц. Нунев сподели, че това може да стане чрез надграждане, което може да се осъществи чрез подобни работни срещи с участието на ръководството на университета, на преподавателите и на членове на Русенска св. митрополия и заедно със студентите да се обсъждат идеи и да се търсят варианти за тяхното осъществяване. Всички изразиха съгласие с предложения комплексен подход. Митрополит наум предложи подобни обсъждания, а защо не и лятно школа, да се провеждат в Каранвърбовския манастир „Света Марина“.

По време на срещата студентите представиха проектните си предложения, като първото от тях беше свързано с преодоляването на предразсъдъците на основа пол, раса, етнос… при осиновяванията. Второто предложение се отнасяше до реализиране здравно училище за кардиологично болни, което ще бъде осъществено по модела на православната програма за подкрепа на онкологично болни и техните близки, т.е. ще се дава информация на кардиологично болните относно техните социални права и възможностите им за лечение. Третото беше свързано с обучение на детегледачи на деца със специални потребности. Идеята за предложението е породено от това, че към момента няма институция, която да предоставя обучения за грижа за деца със специални потребности, а децата се нуждаят именно от такава. Четвъртото предложение се отнасяше за това деца от Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ – град Русе да се включат в дейностите, свързани с обгрижването на деца с множествени увреждания, живеещи в социалните институции в град Русе/ЦНСТ розовата къща/. Идеята на автора е, че този подход ще помогне както на децата с множествени увреждания, така и ще развие състрадание и толерантност към различието у средношколците. Петият проект беше свързан с превенцията на хранителните разстройства, който ще се проведе в часа на класния ръководител. Авторът му сподели, че проектът ѝ е помогнал за спечелването на европейска стипендия. И последният проект се отнасяше за превенция на трафика на жени чрез информационна кампания за опасностите в сайтовете за запознанства.

Узунов сподели, че разработените проекти могат да послужат на авторите им в бъдеще при разработването на курсови работи, а при завършването, като избор на теза за дипломна защита. Доц. Минчева приветства предложението и сподели, че подобен подход ще има ключова роля за мотивацията на студентите.

Проф. Попова попита дали участниците сами са си избрали темите, или водещият им ги е подсказал. Водещият отговори, че за него творческата работа е духовна дейност и затова всеки сам си избира проблем върху който да разработи своя проект, а той само помага в оформянето му като проектно предложение.

Срещата приключи с връчване от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум на удостоверения на студентите за участието им в проведения образователен курс. Той увери студентите във възможността винаги да разчитат на подкрепата на Църквата за техни бъдещи дейности и да участват в подходящи инициативи на митрополията. Студентите благодариха на митрополит Наум за реализираното обучение и предоставиха на него и на проф. Попова резюмета и формуляри на проектните си предложения.

Текст и снимки: Огнян Узунов

26.04.2017 | Новини |