меню скрий менюто

Митрополит Наум присъства на молебен за патриарх Даниил и взе участие в тържествено заседание на Св. Синод на Румънската православна църква

На 28 октомври 2017 г. в Патриаршеската катедрала в Букурещ „Св. Константин и Елена” се извърши молебен по случай десетата годишнина от интронизацията на Румънския патриарх Даниил. В края на молебена митрополитът на Молдова и Буковина Теофан произнесе слово озаглавено „Неуморимия патриарх за Църквата и народа”, в което изтъкна качествата на сегашния румънски предстоятел.

В 10 ч. в голямата аула „Патриарх Теоктист” на Патриаршеския дворец се проведе тържествено заседание на Св. Синод на Румънската православна църква, посветено на годината на св. икони, иконографите и църковните иконописци и възпоменателната година, посветена на патриарх Юстиниан и защитниците на Православието през комунизма. Гостуващите в Букурещ предстоятели и представители на посестримите църкви Руска, Българска, Албанска, Чехословашка, Полска, Грузинска представиха своите послания на тема „Трудностите при изповядване на православната вяра по време на комунистическия режим и важността на религиозната свобода днес”.

Русенският митрополит Наум прочете послание от името на БПЦ, в което се казва: „Темата, върху която Румънската църква съсредоточава вниманието си и на която посвещава усилията си през настоящата година, е тема – обща за нашите сестри-църкви и за православните ни народи. В най-новата си история българският и румънският народ споделят общо минало на гонение и репресии срещу изповядващите спасителната вяра в нашия Господ, и в този смисъл нашата Българска православна църква проявява жив и непресторен интерес към инициативите и събитията в братска Румъния. Тоталитарният период от почти половин столетие е страница от нашата история, която е и продължава да бъде четена, анализирана и осветлявана и от българските историци и изследователи на миналото, свидетелство за което са множеството църковно-исторически изследвания, публикувани и у нас през последните десетилетия, посветени тъкмо на положението на Църквата през този мрачен и скръбен период”.

Плоещкият еписко Варлаам, секретар на румънския Св. Синод изложи подробен отчет за извършените през 2017 г. дейности в Румънската патриаршия, след което бяха представени новоизлезли издания, между които сборника „Патриарх Юстиниан и защитниците на Православието през комунистическия период”, „Патриаршеската резиденция – история, изкуство, мисия” и юбилейно издание на Добротолюбието на румънски в превод на отец Думитру Стънилоае. Последва откриване на изложба с фотографии „Патриарх Юстиниан – живот и дейност” в залата „Християнска Европа” в Патриаршията.

29.10.2017 | Новини |