меню скрий менюто

НАГРАЖДАВАНЕ НА СТУДЕНТИ В РУСЕНСКАТА МИТРОПОЛИЯ

В рамките на сключеното споразумение за сътрудничество между Русенската св. митрополия и Русенския университет „Ангел Кънчев“, на 20 март 2019 г. в приемния салон на Русенската митрополия бяха връчени удостоверения на студенти, участвали в съвместните инициативи.
Награди получиха и двама студенти от специалност „Ерготерапия“, разработили проектни предложения, осъществени чрез неформално обучение за разработване на проекти, водено от Огнян Узунов. Първият проект е „Пенсионери в помощ на деца със специални потребности“ на Виктория Иванова. Вторият е „Опознай, за да обикнеш“, на Хасрет Рамис. Той е фокусиран върху проблемите на аутизма и по него предстои да се проведе обучение на обучители. Координатор за специалност „Ерготерапия“ е доц. д-р Петя Минчева.
Конкурсът за есе на тема „Ролята на християнските ценности в битието на младия българин“, беше организиран в рамките на Споразумението за сътрудничество между Русенската св. митрополия и Русенския университет. Получени бяха есета на студенти от бакалавърските специалности „Български език и история“, „Социални дейности”, „Бизнес и мениджмънт“, „Публична администрация“, „Начална и предучилищна педагогика с чужд език“, от магистърските програми „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Право“, „Ерготерапия в общността“, „Правен режим на защитата на националната сигурност“, „Технология на металите“, към конкурса се присъединиха и бивша възпитаничка на университета и докторант към катедра „Европеистика”.
Жури в състав: проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, доц. д-р Мира Душкова от катедра „Български език, литература и изкуство“ и г-н Огнян Узунов, представител на Русенската Св. Митрополия, определи следните награди:
I награда – не се присъжда.
II награда – Памела Леонидова от спец. „Български език и история“, IV курс, и Адриана Станчева, магистърска програма ПНУП, II курс.
III награда – Емилия Тодорова, магистърска програма „Ерготерапия в общността“, и Благовеста Андреева, спец. Право, V курс.
Специалната награда на Русенската св. митрополия получи Валентин Попов, докторант в катедра „Европеистика“.
Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. д–р Христо Белоев връчи награди и сертификати на победителите, а Русенски митрополит Наум връчи специалната награда на митрополията на Валентин Попов и удостоверения за участие на всички, включили се в съвместните дейности.
Есето на отличения със специална награда докторант Валентин Попов ще бъде публикувано на сайта на Русенска митрополия.

20.03.2019 | Новини |