меню скрий менюто

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум

Възлюбени във възкръсналия Господ чеда на светата Христова Църква,
Светлината на Възкресението изобилно огрява душите и сърцата ни, и целия наш свят, свидетелствайки за кулминацията на богочовешката история, за онази единствена в същността, смисъла и следствията си победа – победата над греха, тлението и смъртта. Победата на Този, Който е Творецът на всичко съществуващо и Който е самият Живот и Жизнодавец.
Победител над „оногова, у когото е властта на смъртта“ (Евр. 2:14), можеше да бъде само Този, у Когото е властта на живота, и Той стори това, като възприе повредената от греха човешка природа, за да я изцери и да я въздигне до онази висота, до която в предвечния божествен замисъл е било определено да живее и да пребъде най-съвършеното Божие творение – сътвореният за богоὸбразност и богоподобие човек.
Тази спасителна победа, която Господ удържа заради цялото човечество, Той направи наше вечно достояние и ние трябва да живеем с ясно съзнание за нея и да се възползваме от нейните плодове, защото с Христовото Възкресение смъртта вече няма власт над нас. След утрото на Пасха всички ние, които сме Христови, сме и участници в тази победа, и живеем не със страх от смъртта, а с вяра и с надежда във всеобщото възкресение, защото „…всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света – нашата вяра“ (1 Иоан. 5:4).
Макар смъртта и днес да е навсякъде около нас и да виждаме всеки ден грозното ѝ лице в пагубната война в Украйна, както и във всевъзможните прояви на злото в нашия свят, нейното тържество обаче е вече само привидно, защото ние знаем, че „…когато земното наше жилище… се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно“ (2 Кор. 5:1).
„Тайната на беззаконието“ (2 Сол. 2:7) продължава да действа вече две хилядолетия след славното Христово Възкресение и ние виждаме неговите плодове във всяко човешко действие, което е насочено против Божията воля, във всяко насилие и неправда над човека, във всеки преждевременно отнет човешки живот. Същевременно обаче в епохата на Новия Завет, която е време на Духа и на съработничеството ни с Бога, продължава да действа и тайната на Богочовечеството, която също принася богатите си плодове, които са плодове на любов, състрадание и милосърдие, на богоподражание и добротворство, на святост и съвършенство. Към такива плодове сме призвани всички ние, които имаме и живеем новия живот в Христа, като пазим „добрия залог чрез Духа Светаго, Който живее в нас“ (2 Тим. 1:14).
Нека бъдем вестители на Възкресението и плодовете ни да бъдат такива, че светът да вижда и разпознава в тях безмерната Божия любов, с която Бог обикна човека, когато „… отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от сегашния лукав век“ (Гал. 1:4).
Да ценим и пазим божествения дар на живота, и категорично да противостоим на всяка подмяна на Христовия Завет с човечеството и всяко оправдание на злото, с което врагът на нашето спасение се опитва да сее в душите и сърцата ни своята отрова. Нека помним, че на Голгота той беше победен, заедно с цялата своя сила и власт и с цялото си войнство, защото от Гробът Господен възсия не смърт, а живот и светлина за човеците.
Благодатта, мирът и любовта на Победителя на смъртта – Господ и Спасител наш Иисус Христос, да бъдат с всички нас!
Христос воскресе!
Пасха, 2022 г.
24.04.2022 | Новини |