меню скрий менюто

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РУСЕНСКА ЕПАРХИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН БОГОСЛОВСКИ КОНГРЕС В БУКУРЕЩ

Румънската патриаршия обяви 2016 г. за Година посветена на религиозното образование на православната християнска младеж. В тази връзка две значими църковни събития с българско участие се проведоха в началото на септември в Букурещ: „Среща на православните младежи от цял свят” на тема „Иисус Христос – Радостта на Живота”, 1-4 септември; Международен богословски конгрес на тема „Религиозното образование на младежта в условията на съвременната секуларизация”, 3-7 септември.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум и по покана на Румънския патриарх Даниил в Международния богословски конгрес взеха участие и представители на Русенска епархия – с доклад г-жа Росица Георгиева, старши експерт по Религия в Регионално управление на образованието – Русе, както и свещ. Кирил Синев, в качеството си на преводач.

На 4 септември Румънският патриарх Даниил възглави св. Литургия отслужена за първи път пред новостроящата се Патриаршеска катедрала, в която взеха участие и свещенослужителите-гости от сестрите православни църкви и участници в богословския Конгрес. По време на богослужението молитвено участие взеха над 2500 православни младежи от цял свят, които в продължение на 4 дни имаха богата катехизаторска програма обсъждайки различни теми вълнуващи православната младеж и църквата.

В късния следобед в зала „Конвентус” на Патриаршеския палат беше открит богословския конгрес със слово на патриарха озаглавено: „Религиозното образование – формиране на младежта за живота”. В него бяха изложени важни данни за състоянието на предмета Религия в Румъния, средното и висше богословско образование, извършвани образователно-катехизаторски програми и проекти, младежки дейности. Слова произнесоха също: проф. Мирча Думитру – министър на образованието н науката, акад. Йонел Валентин Влад – председател на Румънската академия на науките, Виктор Опаски – държавен секретар (Държавен секретариат за вероизповеданията), проф. Ромица Юку – и.д. ректор на Букурещкия университет. В края на тържественото откриване на Конгреса патриаршеския съветник ставр. ик. Флорин Марика представи заключителния документ от Срещата на православните младежи от цял свят, в който бяха изложени изводите и конкретни предложения за още по-силно ангажиране на младежта в Църквата.

 

На 5 септември доклади прочетоха:

 • Митрополит на Ардял Лауренциу (Стреза): „Възпитанието на младежта за защита и насърчаване на традиционното семейство”;
 • Митрополит на Клуж, Марамуреш и Сълаж Андрей: „Семейството, децата и младежта – тяхното възпитание и бъдещето на човечеството”;
 • Епископ на Сигет Юстин: „Перспективите на религиозното образование в румънското общество”;
 • Проф. свещ. Щефан Букиу (декан на Православния богословски факултет „Патриарх Юстиниан”, Букурещ): „Влиянието на секуларизираното общество върху християнското семейство”;
 • Архиепископ на Долни Дунав Касиян: „Общуване и общение в живота на младежта участваща в образователните програми на Архиепископията на Долни Дунав”;
 • Епископ на Христуполис Макарий (Вселенска патриаршия): „Живота на родителите, като пример за религиозното образование на децата”.
 • Проф. Панайотис Цумеркас (Църковна академия, Солун): „Христоянското образование в Африка. Усилията на Патриаршията на Александрия и цяла Африка за подобряване религиозното образование на християнските енории в Африка”;
 • Проф. Даниел Аюч (Богословски институт „Св. Йоан Дамаскин”, Университет Баламанд): „Освобождаващата сила на евангелието. Свидетелства за излечение на младежи и тяхното послание”;
 • Проф. свещ. Басам Насиф (Богословски институт „Св. Йоан Дамаскин”, Университет Баламанд): „В търсене на Истината: възпитавайки младежта в Мъдрост и Разсъдък”;
 • Свещ. Киприян Негряну (Мисионерска църква на студентите, Клуж-Напока): „Св. ап. Йоан и св. Николай: „по-младите пък, като да ти са братя” (1 Тим. 5:1)”;
 • Проф. Жулиета Михъйлеску (председател на „Асоциация на учителите по Религия”): „Религиозното образование в румънското училище – дългосрочна инвестиция”;
 • Ген. Кътълин Клаудиу Бежан: „За религиозното образование и служение в румънските затвори. Разсъждения за ролята на Православната църква за социално възстановяване и реинтегриране на лишените от свобода”.

 

В края на ползотворния работен ден в зала „Колоквиум” беше представена премиера на църковна театрална постановка посветена на св. Антим Иверски озаглавена „Пътят на Истината”.

 

На 6 септември конгресът продължи с представяне на следните доклади:

 • доц. д-р Адриан Лемени (ПБФ „Патриарх Юстиниан”, Букурещ): „Мизата на религиозното образование насърчавано в обществените училища”;
 • д-р Ирина Хорга (Институт за науки на образованието, МОН): „Религиозно образование и учебна програма. Специфични аспекти в началното образование”;
 • проф. Николае Адриан Опре (декан на Факултет по психология и науки на образованието, Университет Бабеш Бойой, Клуж-Напока): „Стратегии за включване на православно-християнските принципи и практики в програмите за психо-образователна помощ насочени към децата и младежта”;
 • проф. Константин Кукош (Факултет по психология и науки на образованието, Университет „Александру Йоан Куза”, Яш): „Възможности и граници за междуконфесионално и интегративно религиозно образование – педагогическа перспектива”;
 • асист. д-р Деметриос Николакакис (Богословски факултет, Аристотелев университет, Солун): „Статут на предмета Религия в обществените училища”;
 • свещ. Константин Лазукин (Московска патриаршия): „Православната педагогика на семейството. Актуални провокации и перспективи”;
 • проф. Радомир Вручинич (Богословско училище „Св. Сава”, Белград): „Връзката между литургичната катехеза и съвременното общество (богословски и исторически анализ)”;
 • дякон Радомир Маринкович: „Религиозното образование в Сърбия между традиционно и секуларно”;
 • Росица Георгиева (РУО, Русе): „Състоянието на религиозното образование в държавните училища в Република България: проблеми и перспективи. Религиозното образование в съвременното българско семейство: проблеми и перспективи”;
 • Проф. архим. Варсануфий (Университет в Бялисток): „Православното катехизаторско образование в посткомунистическа Полша”;
 • Презвитера Доминика Йозвик: „Иконата – отражение на православното катехизаторско образование”;
 • Свещ. Григорий Пелуши (Катедрала „Възкресение Христово”, Тирана): „Усилията на православната църква за запазване на традиционните семейства и грижата за младежта”.

 

На 7 септември бяха изнесени следните доклади:

 • доц. д-р ставр. ик. Константин Некула (Православен богословски факултет „Св. Андрей Шагуна” към Университет „Лучиан Блага”, Сибиу): „Религиозното измерение на формирането за живота. Младият румънец между отражението на социалната религиозност и истинската вяра”;
 • проф. презвитера Кристина Бенга (Немски колеж „Гьоте” в Букурещ): „Кризата на юношеската възраст и нейната роля за духовното съзряване на младежта”;
 • доц. д-р Василе Тимиш (гл. експерт по Религия, МОН): „Религиозното образование и дискурс в Европа през XXI в. Идентичностни, мисионерски и познавателно-поведенчески подбуждания”.

 

След всяка една от осемте научни сесии се провеждаха активни дискусии.

Работата на Международния богословски конгрес беше своевременно отразявана от църковната телевизия „Тринитас”, радио „Тринитас” и единственият църковен ежедневник в цял свят – вестник „Светлина”.

Всички научни доклади ще бъдат отпечатани в сборник на румънски и английски.

Паметни ще останат за участниците в конгреса думите на патриарх Даниил произнесени в Културно-мисионерския център „Семейство”: „Най-голямата инвестиция във всяка държава е образованието. Резултатите не се виждат моментално, като в някоя фабрика, но образованието е най-главната инвестиция за бъдещето на един народ. Това е единствената средносрочна, дългосрочна и вечна инвестиция. Защо вечна? Защото от образованието на децата днес зависи техния вечен живот след смъртта. Най-красноречивия пример са житията на светиите. Например семейстово на св. Василий, който е получил солидно християнско образование, е дало петима светци в календара. Дори не си даваме сметка как Бог работи посредством възпитателите, учителите, свещениците и семейството. Възпитавайки младежта следва да се замислим, че някои от тях ще станат светци в православния календар след 50, 100 или 150 години. Това представлява вечната инвестиция. В никоя икономика не съществува вечна инвестиция. Единствено в християнското образование съществува вечна инвестиция. Следователно ние сме съработници Божии без да си представим крайната точка на нашата работа. Затова Господ Иисус Христос – Върховният Учител е казал: „който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно (Мат. 5:19)”. Тази перспектива е отразена и в думите: „Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата” (Мат. 5:12)”.

 

Автор: свещ. Кирил Синев

09.09.2016 | Новини |