меню скрий менюто

ПРИВЕТСТВИЕ НА РУСЕНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НАУМ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЕМИНАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, РУСЕ – 2 ОКТОМВРИ 2017 г.

Уважаеми госпожи и господа,

За нас е особена привилегия, че за втора поредна година дунавската ни столица Русе и Русенската света митрополия е домакин на работен семинар по въпросите на религиозното образование.

През отминалата 2016 г. изявени педагози и богослови представиха на този форум различните модели за религиозно ограмотяване на деца и възрастни, разработени в отделни части на родината ни. Сега във фокуса на вниманието Ви ще са целите и подхода в преподаването на религия в училищата и на вероучение в прицърковните школи – тема, която е особено важна, защото поставя въпроса за начина, по който този вид образование достига до съвременните деца.

Всички ние, които сме събрани днес тук, знаем, че днешните ученици растат и се образоват в един различен свят, като не трябва да забравяме, че техните родители също израснаха в трудни за страната ни десетилетия, което бе време на преоценка на ценностите. Затова днес нашето внимание трябва да е насочено най-вече към определяне на духовните ориентири, на моралните основи, върху които да се гради животът на съвременните българи.

Известно е, че всяка трайна и значима промяна за едно общество се осъществява на първо място чрез образованието на младото поколение, а работата с децата и младежите трябва да е нашата първостепенна инвестиция в бъдещето. Ето защо и дейността на учителите по религия, на преподавателите в неделните училища, които въвеждат децата в света на доброто, на нравствеността, на духовното, е насочена към подобряване на техния бъдещ мироглед и самоопределяне. За съжаление малко хора оценяват значимостта на този труд и на тези усилия. Затова е важно да се говори за необходимостта децата ни да се приобщават към доброто, към евангелските ценности и християнското отношение към ближните. Нашите усилия трябва да са насочени към създаване на положителни нагласи към предмета Религия сред родителите, учениците, цялото общество. Но това трябва да става внимателно, с такт и с пълно зачитане на свободната воля на хората, така както и нашият Господ Иисус Христос ни учи.

Обични в Господа чеда на св. ни Православна църква,

Този Семинар се провежда в много важен за нашето религиозно образование момент, тъй като до края на тази година предстои да бъде приета и новата учебна програма по предмета Религия, която да е в синхрон с новия закон за Предучилищното и училищно образование, както и с новите програми по другите премети. Да се надяваме, че това също ще спомогне предметът Религия да се интегрира в по-голяма степен с цялостния образователен процес на българското училище. Защото по този начин ще се създадат условия българските ученици да получават адекватни знания за християнството, които да им дадат способността да разчитат знаците на нашата културна среда – историята, литературата, изкуството и архитектурата, за да могат да ги сравняват с постиженията на другите народи по света.

Радостни сме, че сега в този форум ще вземат участие и представители от Румъния, Сърбия и Гърция, което за нас също е от голямо значение, тъй като  промените, които стават в българското образование и приобщаването на религиозното образование в системата на училищните предмети, са процеси, които протичат и в съседните ни страни. Техният опит в това отношение е безценен за нас и ние благодарим на представителите от чужбина за това, че безпрекословно приеха да се включат в работата на Семинара.

Отчески приветстваме в пределите на богохранимата ни Русенска епархия и гостите, пристигнали тук от различни краища на нашата страна, както и учителите от Русе и региона. Пожелаваме Ви успешна и ползотворна работа по време на предстоящия форум, за „да бъдете съединени в един дух и в една мисъл“ (1 Кор. 1:10), та плодовете на вашия труд да бъдат за полза на Църквата и Отечеството.

Божието благословение и милост да бъдат с всички нас, Амин!

02.10.2017 | Новини |