меню скрий менюто

ПРИВЕТСТВИЕ на Русенския митрополит Наум при честването на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на Русенския университет

Уважаеми г-н Ректор, уважаеми господин министър, уважаема г–жо Декан на Юридическия факултет, уважаеми госпожи и господа заместник-ректори и декани, скъпи студенти,
Приемете най-сърдечните ни поздравления по повод изпълването на 30 години от създаването на Юридическия факултет при Русенския университет „Ангел Кънчев“!
Всички ние сме горди, че в нашия красив град имаме едно от най–старите и авторитетни висши учебни заведения, обучавал през годините десетки доказали се впоследствие видни български учени, общественици и граждани, които със своя опит и знания са допринесли за просперитета и авторитета на българската държава.
Русенският университет почти осем десетилетия продължава да просвещава и се е доказал като основен образователен център не само за Североизточна България, но и за цялата ни Родина, а Юридическия факултет в своето 30-годишно съществуване се утвърди в национален и международен план като един от най-добрите правни факултети, създавайки няколко поколения високо подготвени юристи.
Както е добре известно, просветата и образованието са били основен приоритет на християнството, като не случайно на родна почва са били създадени средновековните Преславска, Охридска и Търновска книжовни школи – предшественици на съвременните университети.
Днес, родната ни Църква също според възможностите си, продължава да подкрепя и благославя добрите образователни инициативи, а ние сме особено радостни, че между Русенския университет и Русенската света митрополия има работещо Споразумение за сътрудничество, като успешно се изпълняват множество съвместни проекти и инициативи, развиващи се на отлично ниво.
В тази юбилейна година за Юридическия факултет бихме желали да пожелаем на всички преподаватели просперитет и високи научни резултати, а на студентите – много усърдие и успех в учебния процес!
Честит юбилей!
На многая лета!
11.11.2022 | Новини |