меню скрий менюто

РУСЕНСКАТА МИТРОПОЛИЯ ИЗДАДЕ НОВА БОГОСЛОВСКА КНИГА „ПРАВОСЛАВИЕ И БЛАГОВЕСТИЕ ПРЕЗ ХХІ ВЕК”

В средата на месец март излезе от печат книгата „Православие и Благовестие през ХХІ век“, издание на Русенската митрополия и фондация Двери. Книгата се издава по инициатива и с подкрепата на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум и е част от усилията на архиерея за възраждане на мисионерската дейност на Българската православна църква.
В предговора към изданието митрополит Наум изтъква мотивите си да инициира излизането на заглавието на български език: „Книгата, която днес държите в ръцете си, и която избрахме да се преведе и подготви за православния български читател, описва богословските принципи на мисионерската дейност и как следва да се осъществява тя в съвременното общество с неговите предизвикателства, каквито светът до сега не познава. Важен акцент в изданието се поставя върху мисионерската природа на Църквата, погледната през призмата на Светия и велик събор в Крит (2016), през неговия дух и конкретни решения.
Решихме да направим тази книга достояние на българските читатели и поради желанието ни да разширим хоризонта пред нашето богословие и мисионерска практика, да призовем да се излезе от кръга на нашите вътрешноцърковни, „домашни“ грижи и да погледнем на мисията на Църквата като на общонародно, литургийно и евхаристийно дело, призвано да събере в себе си целия свят“.
Митрополитът изразява надежда изданието да вдъхнови българските духовници, богослови, трудещите се на църковната нива да погледнат на служението си като на мисия в един свят, който губи старите си ориентири и се изправя пред нови предизвикателства, но открива и други възможности за благовестие.
Авторът на книгата – гръцкият богослов Димитриос Керамидас, в предговора към българското издание изразява надежда, че неговият труд „ще даде плод, като предизвика градивен и зрял размисъл у читателите и въобще в православната богословска общност в обичната България. Благодаря от сърце на Високопреосвещения Русенски митрополит Наум и на неговите сътрудници за превода на този труд, както и на уважаемия проф. Иван Ж. Димитров за редакцията на изданието.
Надявам се йерархията, академичната общност и вярващите на нашите църкви да положат молитвен труд за единството и доброто свидетелство на Православието в подложения на изпитание, но винаги открит към Божието слово свят на XXI век“.
Книгата „Православие и благовестие през XXI век “ излиза и във връзка с отбелязването на петата годишнина от интронизацията на Русенския митрополит Наум, който поставя книгоиздаването и църковната просвета като един от приоритетите на митрополитското си служение.

21.03.2019 | Новини |