меню скрий менюто

СЛОВО на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум, произнесено на официалния прием на Русенската света митрополия

Уважаеми госпожи и господа,
С искрена радост се обръщаме към всички вас с „Добре дошли!“ на официалния прием на Русенската света митрополия, който обединява представителите на държавната и местната власт, образованието, културните институции, различните вероизповедания и бизнеса, като по такъв начин можем да покажем на сънародниците си, че гражданското общество в Русе и в Русенската епархия е в хармонично съжителство и желание за взаимодействие и добротворство.
След като в продължение на две години провеждането на това наше събиране беше невъзможно, днес ние отново сме заедно, за да споделим свои мисли и виждания за общото си настояще и бъдеще.
Живеем във време на тежки изпитания. Време, в което добрите новини са рядкост, а затова редки са и поводите ни за истинска радост. Под въпрос днес е не само духовното и физическото ни здраве, но и самото ни съществуване. Продължаващата вече толкова месеци безмислена и жестока война в Украйна повдигна въпроси и събуди страхове, които от десетилетия бяха забравени от човечеството. За да живеем в тези условия и за да можем да се надяваме на някакво добро бъдеще, от нас се очаква да бъдем още по-единни в своя общностен живот, в ценностите, които изповядваме, в мисълта и грижата един за друг и особено за бедстващите и страдащите, които са навсякъде около нас.
Този общностен живот в грижа и помощ на всекиго за всички е цел и вечен идеал и за Христовата Църква, която гради съдбините си, стъпила върху здравата основа на Христовото благовестие и закона на любовта, който ни е завещан от нашия Господ и Спасител. Нека Христовият завет бъде закон и за всички нас: както в лично качество, така и като общност, за имаме надежда и за Божията помощ и благоволение към нас. Дните на най-тежките изпитания са и най-благоприятното време за размисъл над смисъла на нашето съществуване и преоценка – когато такава е необходима – на начина ни на живот и на ценностната ни система. Да се възползваме от това време и да бъдем единни – както в доброто и полезното за нас в света, в който живеем, така и в противопоставянето ни на всяко зло и всяка форма на насилие на човек към човека. Тогава ще бъдем достойни чеда на нашия общ любящ Небесен Отец, тогава ще сме изпълнили в съвършенство и закона на любовта и плодът от трудовете ни ще бъде стократен.
Освен като наш личен празник, днешният ден е и един от трите дни в годината, когато Православната ни църква отдава почит към вечния небесен застъпник и молитвеник за нашия народ – светия преподобен Йоан Рилски Чудотворец. Нека жертвената любов, с която той е обичал Бога и своите братя по вяра и род, заедно с неговото смиреномъдрие и кротост, да бъдат образец и за нас, за да подражаваме, според възможностите си, на оставения ни от него пример и да бъдем верни на неговия дух, който е дух на любов, милост и себеотрицание, на всяка известна ни от Евангелието християнска добродетел.
Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!
Благодаря за вниманието!
19.10.2022 | Новини |