меню скрий менюто

СЛОВО НА РУСЕНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НАУМ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПГ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА” – РУСЕ, 15.09.2017 г.

Уважаема госпожо директор, уважаеми учители и ученици,

госпожи и господа,

 

15 септември е ден,  особено вълнуващ за българското училище. Това е специален празник за всеки образователен труженик.

И през тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големите ученици, учителите и всички онези, които ги изпращат с благопожелание за добро начало.

В началото на учебната година имаме надеждата, че в родното школо ще се положат повече усилия за превръщане на възпитаниците му в добре образовани и морално извисени граждани, защото те са и бъдещето на България.

Българската православна църква винаги е била съпричастна за сътрудничество към българското училище, като искаме да вярваме, че и през тази учебна година ще се умножават нашите съвместни  инициативи, които да доведат до нови ползотворни резултати.  Надяваме се, че освен преподаването на хуманитарни и технически дисциплини, в класовете ще има и по-широко разпространение на необходимостта от изучаването на предмета Религия, който да дава ценни познания за духовните ни традиции, възпитавайки подрастващото поколение в истините на християнските ценности. Защото е изключително важно българското училище да не бъде само център за натрупване на разни знания, а място, където ученикът да се изгради като пълноценна и хармонична личност.

 

Уважаема госпожо Иванова,

Вашата професионална гимназия има дълга история и утвърдени традиции, а благодарение ерудицията на добре подготвените си преподаватели тя предоставя образование, отговарящо на съвременните професионални стандарти. Убедени сме, че доказаните качества на екипа учители, съчетан с усърдието от страна на учениците ще бъде гаранция за успешната реализация на средношколците ви в страната и чужбина.

В този тържествен ден пожелаваме на всички ученици много ентусиазъм, търпение и постоянство в усвояване на знанията, а на учителите – градивно търпение и професионални успехи !

Нека Бог закриля всички, като Ви дарува със здраве, успех и благоденствие!

Честит празник ! За много години !

 

15.09.2017 | Новини |